Видеоуроци по MS Windows за абсолютно начинаещи

07 Особености при съхраняване на файла

В този урок ще затвърдим нашите знания за работа с файлове. Ще създадем един телефонен указател с позната ни вече програма Notepad, който ще съдържа измислени лица и телефони. Най-лесният начин, за да съхраним един файл, без да се притесняваме, че ще загубим данните от него, е като използваме командата Fail - Save. За сега нашият файл няма име и за това в началото използване на командата Save всъщност ще излезе Save as...

Виж урока

08 Инструменти в Paint

Тук са описани всички инструменти на програмата, предназначени за рисуване, избиране, оцветяване и други.

Виж урока

09 Windows Explorer – екран

Explorer е програма, която дава достъп до файловата система на компютъра. Екранът е разделен на две части, като в лявата можем да наблюдаваме дървото на справочниците, а в дясно - съдържанието на избраната в момента папка.

Виж урока

10 Създаване на папки и файлове

Командата за създаване на папка изисква да се избере място - устройство и папка, където ще създаваме нова папка, след което можем да използваме командата - File New Folder.

Виж урока

11 Изтриване и преименуване на файлове

Изтриването и преименуването изискват първо да намерим мястото на файла или папката, които ще обработваме, след което трябва да изберем обекта. Командите за преименуване и изтриване - Rename и Deletе са подкоманди на File.

Виж урока

12 Копиране и преместване на файлове

Копирането и преместването изискват да се избере обектът, след което да се подаде команда Copy - за копиране и Cut - за преместване. След избиране на новото място, новия адрес на обекта след команда Paste.

Виж урока