Видеоуроци по MS Windows за абсолютно начинаещи

01 Основни понятия

WINDOWS се зарежда с включването на компютъра и представлява самостоятелна операционна система. При версията XP първият зареден екран изисква избор на име на потребител и евентуално въвеждане на парола...

Виж урока

02 Екранът на компютъра

След зареждане на WINDOWS, се появява основният екран на програмата, така наречения Desktop. В една от страните му може да се види Taskbar - лента на задачите, върху коята са имената на отворените в момента програми. Върху лентата на задачите се намира бутона Start, с който започва и завършва работата с компютъра.

Виж урока

03 Въведение - мерни единици за информация, носители, файлове

Информацията се записва на особени порции, наречени файлове. Всеки файл е низ от символи. В този низ няма празни пространства. Файловете се различават един от друг по своето име – в зависимост от съдържанието, по своето разширение – в зависимост от начина на представяне на информацията и в зависимост от това с какви средства са генерирани и по своето място върху носителя на информацията.

Виж урока

04 Популярни програми

В този урок ще разкажем какво най-общо можем да правим с отделните програми, както и кои от тях най-често се използват. Програмите от всеки един компютър можем да намерим като отворим Старт менюто и от там изберем Programs.

Виж урока

05 Писане и корекция на текст

Тук ще се научим, как да използваме клавиатурата на нашият компютър за писане на текст. Това обаче не означава, че веднага ще почнем да пишем дълги текстове. Необходимо ни е да разберем как се ползва клавиатурата за писане на текст, за да можем по-лесно да именуваме един файл, който предварително сме създали. По познатият ни от предишният урок начин, си отваряме програма Notepad. Нейният екран всъщност представлява едно поле, в което трябва да се появи и желаният текст.

Виж урока

06 Създаване и изтриване на файл

По познатия ни от предишните уроци начин, ще отворим програмата Notepad. Тук ще напишем някакъв текст. Затваряме прозореца, при което програмата ще ни попита дали искаме да съхраним написаното. Ще отговорим с Yes. Появява ни се диалоговата кутия Save as. Нашият файл ще бъде с разширение .txt. Ние ще го съхраним в папката My Documents с името „Фирма“. То може да бъде написано както на кирилица така и на латиница. След като сме съхранили готовият файл, можем отново да го отворим...

Виж урока